Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar ieder apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

U kan dit direct online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl. Voor meer informatie kijkt u op de website van VZVZ.