Online regelen

Zelf uw zorgzaken regelen in de webbrowser of via de app op uw telefoon of tablet

UwZorgOnline is onze digitale patiëntomgeving en deze is gekoppeld aan uw eigen patiëntendossier.  Voor uw smartphone of tablet is er een handige app.

Met UwZorgOnline kunt u:

  • eenvoudig herhaalrecepten aanvragen
  • een afspraak bij de huisarts inplannen
  • een digitaal consult sturen (evt met foto) voor niet-acute vragen. U krijgt in principe binnen 3 dagen antwoord op uw vraag
  • uw eigen patiëntendossier inzien zoals
    • uitslagen van diagnostiek
    • het teruglezen van een consulten

Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid, gemaakt door artsen. Wij gebruiken Thuisarts.nl zelf ook als ondersteuning bij onze voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Uw privacy

Wij gebruiken uw gegevens alleen met uw toestemming. Geeft u toestemming? Dan gebruiken wij uw gegevens voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Heeft u hier een vraag over? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Ons complete privacyreglement